eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

negocjacje

Bardzo popularne filmy. Oprawione muzyką video klipy. Polecamy również naszym goœciom: rozkłady jazdy. Prezentujemy też wiele stron, na których widać motocykle Suzuki. Testujemy motocykle Yamaha.
 forum   grupy   strony         Sb, 16-10-21
Witamy w serwisie EUROinfo

W skrócie można powiedzieć, że negocjacje polegają na ustaleniu na jakich warunkach i kiedy Polska przyjmie całość prawa Unii Europejskiej. Ustalenia takie mają jednak wielkie znaczenie dla obu stron i wymagają skomplikowanej procedury.

Mówi się, że negocjacje członkowskie nie są grą o sumie zerowej, co oznacza, że korzyść jednego z partnerów nie musi oznaczać straty drugiego. Rozsądne negocjacje przyniosą pozytywne efekty dla obu stron i pozwolą uniknąć lub zredukować początkowe zawirowania związane z tak skomplikowanym procesem społeczno-gospodarczym jak powiększenie Wspólnoty o nowe kraje.

Opracowanie polskich stanowisk negocjacyjnych

Stanowisko negocjacyjne (z ang. Position Paper) zawiera omówienie acquis (prawo unijne) obowiązującego w danym obszarze, omówienie obowiązującego ustawodawstwa krajowego, opis istniejących niezgodności (o ile są takowe) między prawem unijnym a krajowym wraz z przewidywanym harmonogramem ich usunięcia do momentu uzyskania członkostwa. Jeżeli przyjęcie danych aktów prawa unijnego nie stwarza problemu dla Polski, wówczas stanowisko negocjacyjne zawiera deklarację gotowości do przejęcia całości acquis w danym obszarze. Jeżeli natomiast Polska nie jest w stanie lub nie wyraża woli przejęcia pewnych aktów prawa unijnego wówczas stanowisko negocjacyjne zawiera szczegółowy opis problemu, argumenty uzasadniające stanowisko Rządu RP oraz mniej lub bardziej szczegółową propozycję rozwiązania negocjacyjnego. Ponieważ negocjacje nie polegają na zmianie prawa unijnego propozycje te zawierają zazwyczaj odroczenie wprowadzenia uregulowań UE w Polsce. O kształcie systemu prawnego Unii będziemy mogli decydować dopiero gdy będziemy jej członkiem.

Procedura przygotowania polskiego stanowiska negocjacyjnego

Po zakończeniu screeningu (przeglądu prawa polskiego pod względem zgodności z unijnym) projekty stanowisk negocjacyjnych przygotowywane są przez międzyresortowe Podzespoły zadaniowe (powołane do każdego obszaru negocjacyjnego) a następnie przekazywane do omówienia i uzupełnienia na posiedzeniach Zespołu Negocjacyjnego. Po przyjęciu ostatecznej wersji projektu stanowiska negocjacyjnego przez Zespół Negocjacyjny zostaje on skierowany do podzespołów, które weryfikują załączony do projektu szacunek kosztów budżetowych (Ministerstwo Finansów) i ekonomiczno-społecznych (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych). Następnie projekty stanowisk negocjacyjnych przekazywane są pod dyskusję Komitetowi Integracji Europejskiej, po czym zostają skierowane do Rady Ministrów RP. Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, stanowiska wręczane są przez Przewodniczącego Zespołu Negocjacyjnego ambasadorowi państwa członkowskiego przy Unii Europejskiej sprawującemu w danym momencie Prezydencję Unii Europejskiej.

Procedura przygotowania unijnego stanowiska negocjacyjnego

W odpowiedzi na przekazane przez kraj kandydujący stanowiska negocjacyjne Komisja Europejska przygotowuje projekt stanowiska Unii Europejskiej (Draft Common Position). Zostaje on przekazany następnie do specjalnej grupy roboczej składającej się z przedstawicieli państw członkowskich. Ostateczna wersja stanowiska Unii (Common Position) przyjmowana jest przez ambasadorów Piętnastki obradujących w ramach COREPER-u. Następnie są one przekazywane delegacji kraju kandydującego (pod przewodnictwem Głównego Negocjatora) na spotkaniach z udziałem ambasadorów państw członkowskich UE (tzw. spotkania na szczeblu Deputies). Oznacza to oficjalne otwarcie negocjacji w danym obszarze.

Negocjacje

Jeśli nie ma zgodności pomiędzy stanowiskami Polski i Unii to następuje seria kontaktów negocjatorów obu stron. Polegają one na przekazywaniu odpowiedzi na stanowiska negocjacyjne i zmodyfikowanych stanowisk wraz z uzasadnieniami. Ponadto strona polska przekazuje raporty z wdrażania prawa unijnego i formowania instytucji potrzebnych do jego egzekwowania. Gdy zostanie uzgodniony termin ostatecznego wprowadzenia całości acquis w danej dziedzinie, łącznie z ewentualnymi okresami przejściowymi, obszar negocjacyjny zostaje czasowo zamknięty. Nie oznacza to, że UE nie będzie chciała powrócić do tych dziedzin. Rozpoczynając rokowania, kraje Piętnastki przyjęły zasadę "dopóki wszystko nie jest uzgodnione, dopóty nic nie jest ustalone". Przyjęcie tej zasady było konieczne ponieważ prawo europejskie cały czas się zmienia.

Przeprowadzenia takiej procedury wymagają wszystkie z 29 negocjowanych działów systemu prawnego Unii Eropejskiej.
Komentarze do artykułu

2002-05-14 12:24

Dlaczego Akcesyjne?
Papparazi
2003-03-13 13:43
 
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl