eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

sceptycznym okiem

Prezentujemy też wiele stron, na których widać rozkłady jazdy. Jako jedni z pierwszym prezentujemy rewelacyjne: tapety na pulpit - sprawdŸ to koniecznie! Oprawione muzyką motocykle Honda. Również kochający filmy powinni odwiedzić nasz serwis. Wcale nie dla mniej wymagających użytkowników dobrym wyborem są też rozkład jazdy.
 forum   grupy   strony         Sb, 27-02-21
Sceptycznym okiem

4.Treść art.91 ust.3 K kłóci się ze standardami prawnymi także dlatego, iż państwo członkowskie, w ocenie wielu autorów, w tym Prezesa TK, zrzeka się także na przyszłość samodzielnej oceny tego prawa przez swe sądy krajowe, także konstytucyjne(58). Nadto, traktaty założycielskie nie przewidują procedury wystąpienia z omawianej organizacji, choć literatura nie jest co do istnienia takiej prawnej możliwości zgodna.

5. W moim przekonaniu nieprawdziwy jest pogląd o możliwości równoległego obowiązywania na terytorium danego państwa dwóch "autonomicznych" porządków prawnych - krajowego i wspólnotowego, realizujących sprzeczne przecież interesy. System prawa krajowego z istoty realizuje bowiem interesy (wartości) narodowe, dośrodkowe, spajające państwo. System prawa wspólnotowego - z punktu widzenia danego państwa realizuje interesy odśrodkowe, zewnętrzne. Sytuacja równoległego obowiązywania dwu porządków prawnych realizujących istotnie odmienne cele i systemy wartości jest z punktu widzenia prawa patologiczna. Jest niemożliwa do utrzymania w cywilizowanych standardach. Przeczy porządkującym funkcjom prawa. Jeden z tych porządków prawnych będzie musiał zburzyć i wyprzeć drugi.

6. Kolejne traktaty unijne zmieniają wersje wcześniejsze. Przekształcane są istniejące i powoływane nowe organy Wspólnot, zmieniane ich nazwy i kompetencje. Trudno dziś powiedzieć, czym ta "międzynarodowa organizacja" będzie za kilka lat. Poprzez jakie organy, o jakich kompetencjach będzie działała. Innymi słowy, nie jest jasne, dla jakiego kręgu podmiotów unijnych i jakiego "prawa" art.91 ust.3 Konstytucji RP otwiera bezwarunkowo system polskiego prawa.

7. Ponieważ nie ma zgodności, poprzez jakie dokładnie organy działa WE; które z nich mogą stanowić prawo; jakie formy, o jakim charakterze składają się na zbiór regulacji wspólnotowych; wobec obowiązywania we WE "domniemania kompetencji" organów tej "organizacji międzynarodowej" (np. art. 308 TWE) - dokładniejsze ustalenie treści i znaczenia przepisów art.91 ust.3 K nie jest możliwe. Przepis ten otwiera niemal nieograniczone możliwości ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski aż do całkowitego zniesienia jej suwerenności. Biorąc zaś pod uwagę nieobowiązywanie w działaniach WE zasady zwierzchności ludu (demokratyzmu), zasady trójpodziału władz, legalizmu działania organów unijnych, brak legitymacji demokratycznej organów WE itp. uznać trzeba, iż treść blankietowego art.91 ust.3 (jak też art.90 ust.1) Konstytucji jest nie do pogodzenia ze standardami demokratycznego państwa prawnego(59).

Cały tekst do ściąnięcia w dziale Dokumenty

dr Krystyna Pawłowicz
adiunkt, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

Strona 2 z 2
Komentarze do artykułu

buy hgh
2007-10-18 17:50

penis health
2009-08-14 22:13

penis pills
2009-08-14 22:14

penis products
2009-08-14 22:15

i like your article , can i quote?

kizlik bozma pornosu izle sikiş izlemek
sikiş pornosu izle porno izlemek
gizli çekim pornosu adult filmler izlemek
sikiş pornom porno filmleri izlemek
japon pornosu izle sikiş indirmek izlemek
am sikiş pornosu porno izlemek sikişmek
porno sikişgen sikişizlemek sikişmek kralı olmak
kızlık bozma pornosu izle porno tube sikişmek
flash web tasarım web tasarımı
program upload program indirmek
trist
2009-08-21 01:33
 
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl