eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

sceptycznym okiem

Prezentujemy też wiele stron, na których widać rozkłady jazdy. Jako jedni z pierwszym prezentujemy rewelacyjne: tapety na pulpit - sprawdŸ to koniecznie! Oprawione muzyką motocykle Honda. Również kochający filmy powinni odwiedzić nasz serwis. Wcale nie dla mniej wymagających użytkowników dobrym wyborem są też rozkład jazdy.
 forum   grupy   strony         Sb, 27-02-21
Sceptycznym okiem

Wnioski tekstu dr Krystyny Pawłowicz "Organizacja Międzynarodowa" i "Prawo" przez nią stanowione w świetle zasad konstytucji RP, który piętnuje braki i sprzeczności w systemie prawnym UE.

1. Otwarty system instytucji (organów) Wspólnot stanowiących prawo oparty jest na otwartym systemie źródeł prawa wspólnotowego o zróżnicowanym, często pozatraktatowym charakterze, wydanych w systemie organizacyjnym odrzucającym demokratyczne reguły stanowienia prawa. Te nieuporządkowane otwarte systemy wspólnotowe dla realizacji celu integracyjnego i "ogólnego interesu Wspólnoty" żądają bezwzględnego i bez- warunkowego otwarcia wewnętrznych porządków prawnych państw członkowskich na de facto "każdy przepis" "każdego organu" WE i zapewnienia im prymatu przed "każdym" przepisem krajowym, włącznie z Konstytucją.

2. W zgodnej opinii doktryny prawa i orzecznictwa zamknięcie katalogu źródeł prawa, jakiego dokonano w Konstytucji polskiej w 1997r. uznano za jedną z najważniejszych zdobyczy ustrojowych w Polsce. Dostosowało to otwarty dotychczas, niebezpieczny dla obywateli system źródeł prawa do standardów państwa demokratycznego. Miało to zapewnić nie tylko przejrzyste stanowienie i stosowanie prawa, sprawne funkcjonowanie państwa, lecz przede wszystkim gwarantować prawa i wolności. Rygorystycznemu podmiotowemu i przedmiotowemu zamknięciu "od dołu" przez Konstytucję RP polskiego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego dla różnych form aktywności prawotwórczej polskiej administracji (vide np. sprawa uprawnień prawotwórczych Prezesa NBP)(56), towarzyszy jednak blankietowy art. 91 ust. 3 K, który ten system jednocześnie otwiera "od góry" dla wszelkich w istocie urzędniczych inicjatyw WE, w sposób precyzyjnie nie ograniczony, dla inicjatyw zbiorczo nazwanych "prawem"(57). Standardy demokratycznego państwa prawa odniesiono więc tylko do polskiego aparatu wykonawczego państwa. Aksjologię leżącą u podstaw "zamknięcia" systemu prawa w niezrozumiały sposób odrzucono w treści art. 91 ust.3 K. Otwarto system prawa polskiego dla nieokreślonych bliżej form pochodnego prawa wspólnotowego, dla niemożliwego do sprecyzowania kręgu podmiotów zewnętrznych (organów organizacji międzynarodowej) na których działalność Polska nie ma i nie będzie miała większego wpływu. Niejasne, umowne "prawo" urzędników WE stanowione przez niejasne ciała wykonawcze będzie miało bezwarunkowo prymat przed prawem stanowionym przez wybieralny organ narodowy.

3. Uruchomiony, po ew. włączeniu Polski do WE przepis art.91 ust.3 K unieważni wiele konstytucyjnych zasad ustrojowo- prawnych, w tym konstytucyjną hierarchię aktów prawnych. Zaneguje pozytywne skutki "zamknięcia" polskiego systemu źródeł prawa; zdegraduje Sejm i sądy do funkcji wykonawczych polityki i interesów WE, w istocie zaneguje też reguły wolności gospodarczej(i innych),gdyż każde jej ograniczenie, jak pokazuje praktyka i orzecznictwo wspólnotowe, może zostać prounijnie uzasadnione przez ETS jako "konieczne w interesie Wspólnot". Przepis art.22 K wprowadzający zasadę wyłączności ustawy dla ograniczeń wolności gospodarczej straci sens w świetle "działającego"art.91 ust.3 K. Ochronna rola ustaw stanie się martwą ideą.Art.91 ust.3 K stanie się w przyszłości nieodwracalną i trwałą podstawą anarchizowania krajowego porządku prawnego. Prawo polskie, nabiera dziś coraz bardziej charakteru odtwórczego, wykonawczego, wtórnego wobec konstrukcji wspólnotowych.

Strona 1 z 2
Komentarze do artykułu

buy hgh
2007-10-18 17:50

penis health
2009-08-14 22:13

penis pills
2009-08-14 22:14

penis products
2009-08-14 22:15

i like your article , can i quote?

kizlik bozma pornosu izle sikiş izlemek
sikiş pornosu izle porno izlemek
gizli çekim pornosu adult filmler izlemek
sikiş pornom porno filmleri izlemek
japon pornosu izle sikiş indirmek izlemek
am sikiş pornosu porno izlemek sikişmek
porno sikişgen sikişizlemek sikişmek kralı olmak
kızlık bozma pornosu izle porno tube sikişmek
flash web tasarım web tasarımı
program upload program indirmek
trist
2009-08-21 01:33
 
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl