eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

praca

Bardzo popularne motocykle KTM. Nasi specjaliści wiedzą, co to motory. Testujemy tapety na pulpit. Oprawione muzyką motocykle Suzuki. Ale i teledyski również można znaleźć na Ścigacz.pl.
 forum   grupy   strony         Sb, 27-02-21
Kompendium wiedzy na tematy UniiEuropejskiej

Rozdział dotyczący przepływu pracowników nie ustanawia procedur niezbędnych do uzyskania pozwolenia na pracę, odnosi się jedynie do osób, które takie zezwolenia uzyskały. Nie rozstrzyga zatem sytuacji osób podejmujących pracę bez wymaganego zezwolenia (np. posiadających wizę turystyczną bez prawa pracy, nawet gdy w rzeczywistości podjęły już pracę.

Osoby mające obywatelstwo polskie, zatrudnione legalnie na terenie krajów członkowskich mają prawo do skumulowanego zaliczenia okresów ubezpieczenia, zatrudnienia czy zamieszkania w różnych krajach członkowskich, w przypadku gdy będzie to potrzebne do ustalenia wysokości emerytur, rent lub odpraw wiążących się z podeszłym wiekiem, inwalidztwem czy śmiercią, a także gdy będzie to niezbędne do ustalenia zakresu opieki medycznej nad takim pracownikiem lub jego rodziną. Wykonanie tego prawa jest uzależnione od istniejących w poszczególnych krajach szczegółowych rozwiązań w tym zakresie.

Legalnie zatrudnionym na terytorium kraju członkowskiego Wspólnoty obywatelom polskim i legalnie tam przebywającym członkom ich rodzin wszelkie należne emerytury, renty czy inne świadczenia z tytułu inwalidztwa, utraty zdrowia lub wypadków przy pracy będą mogły być dowolnie przekazywane do tego kraju przy zastosowaniu kursu wymiany, obowiązującego w kraju wpłacającym te świadczenia. To postanowienie dotyczy świadczeń, które pochodzą z funduszy opartych m.in. na składkach ubezpieczeniowych, a nie funduszy, w których tworzeniu osoba ubezpieczona nie uczestniczyła. Pracownicy mają również prawo do zasiłków rodzinnych na najbliższych członków rodziny, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju.

Strona 2 z 2
Komentarze do artykułu

Bardzo modre slowa.
Szymon stokrotka
2003-10-27 17:24
 
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl