WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Adres: ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław
tel.: (0 71) 355 22 40, fax. 356 23 67
e-mail: sekret@dswe.wroc.pl
www: www.dswe.wroc.pl/
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe - Specjalność: europeistyka